Konsulting integracyjny

Integracja zagranicznych pracowników z przedsiębiorstwami na fińskim rynku pracy jest ważną informacją świadczącą o odpowiedzialności społecznej oraz wykazuje, że prowadzący działalność gospodarczą bierze pod uwagę obowiązki zawarte w przepisach prawa.

Ustawa o odpowiedzialności kontrahentów czyli ustawa o odpowiedzialności ciążącej na kontrahencie przy korzystaniu z siły roboczej z zewnątrz (1233/2006) zobowiązuje kontrahenta do sprawdzenia, czy druga strona umowy wywiązała się z obowiązków zawartych w przepisach prawa. Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników z zagranicy są takie same, jak w stosunku do pracowników miejscowych.

Rejestracja pracownika zagranicznego oraz zintegrowanie go z fińskim rynkiem pracy przebiega w urzędach administracji państwowej w porządku uzależnionym od długości stosunku pracy oraz tego, czy pracownik przyjechał do pracy z krajów EU/ETA, czy też spoza nich. Zarejestrowanie pracownika w Finlandii wymaga osobistej wizyty z wymaganymi dokumentami na policji, w magistracie, w urzędzie skarbowym, w banku i często również w biurze KELA (odpowiednik polskiego ZUSu). Chociaż w wielu urzędach można obecnie zarezerwować termin wizyty drogą internetową, proces pochłania jednak sporo czasu kosztem pracy. Często dla zapewnienia płynności procesu potrzebny jest tłumacz, czasami w urzędzie jest tłok, mimo, że mamy zarezerwowany termin. Liczni pracodawcy uważają proces rejestracji oraz integracji za uciążliwy oraz czasochłonny problem! Ale proces integracji nie musi być problemem! Konsultant Voxtel Finland Oy załatwi prace związane z rejestracją za Ciebie w sposób godny zaufania oraz za przystępną cenę.

Konsultant integracyjny załatwia rejestrację pracowników z zagranicy w Finlandii i w razie potrzeby załatawia sprawy w imieniu pracownika w biurze KELA, oraz służy pomocą, gdy pracownikowi trzeba otworzyć konto w fińskim banku. Konsultant integracyjny jest do usług Twojej firmy, dopóki obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa nie zostaną spełnione. Voxtel Finland Oy oferuje usługi związane z rejestracją i integracją również dla branż innych, niż branże wynikające z przepisów ustawy o odpowiedzialności kontrahentów. Skontaktuj się z naszymi konsultsantami, a sprawdzimy, jakie są potrzeby Twojej firmy.