Välkommen!

Då utländska arbetstagare och företag integreras på den finländska arbetsmarknaden är det ett starkt budskap om att näringslivsidkaren bär sitt samhällsansvar och ett bevis på att näringslivsidkaren beaktar de skyldigheter som lagen ställer.

Voxtel Finland Oy:s integreringskonsult gör registreringsarbetet på dina vägnar förtroligt och kostnadseffektivt.

Kontakta vår konsult, så klarlägger vi ert företags behov.