Om oss

Voxtel Finland Oy tillhandahåller företags tjänster för integrering.

Integreringskonsulten sköter registreringen av den utländska arbetskraften i Finland samt uträttar vid behov ärenden på arbetstagarens vägnar i FPA och bistår då man för arbetstagaren ska öppna ett bankkonto i Finland. Integreringskonsulten står till ditt företags tjänst ända tills det att arbetsgivarens skyldigheter enligt beställaransvarslagen har uppfyllts. Voxtel Finland Oy tillhandahåller tjänster för registrering och integrering av arbetskraft också för andra branscher än de som ska beakta beställaransvarslagen. Kontakta vår konsult, så klarlägger vi ert företags behov.