INTEGROINTIKONSULTOINTI

Ulkomaalaisten työntekijöiden ja yritysten integroituminen suomalaisille työmarkkinoille on vahva viesti yhteiskuntavastuun kannosta ja osoitus siitä, että liiketoiminnan harjoittaja huomioi lain asettamat velvoitteet.

Tilaajavastuulaki eli laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Työnantajan velvollisuudet ulkomailta palkattua työntekijää kohtaan ovat samat kuin kotimaasta palkattuakin.

 

Ulkomaalaisen työntekijän rekisteröiminen ja integroituminen Suomen työmarkkinoille etenee viranomaistaholla tietyssä järjestyksessä riippuen työsuhteen kestosta ja siitä, tuleeko työntekijä EU/ETA maista vai niiden ulkopuolelta. Suomeen työntekijäksi rekisteröityminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä asiapapereiden kanssa poliisiasemalla, maistraatissa, verotoimistossa, pankissa ja usein myös Kelan paikallistoimistossa. Vaikka moniin virastoihin voi nykyään varata asiointia varten ajan, kuluu prosessiin paljon aikaa joka on pois tuottavasta työstä. Välillä asioiden sujuvuuden vuoksi joudutaan turvautumaan tulkkiin, välillä taas virasto on ajanvarauksesta huolimatta ruuhkautunut. Useat työnantajat kokevat rekisteröintiprosessin ja integroinnin hankalana ja aikaa vievänä ongelmana. Mutta integrointiprojektista ei pidä tehdä ongelmaa! Voxtel Finland Oy:n integrointikonsultti tekee rekisteröintityön puolestasi luottamuksellisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Integrointikonsultti hoitaa ulkomaisen työvoiman rekisteröinnin Suomeen sekä asioi tarvittaessa työntekijän puolesta Kelassa ja on apuna, kun työntekijälle avataan pankkitiliä Suomeen. Integrointikonsultti on yrityksesi palveluksessa aina siihen asti, kunnes työnantajan tilaajavastuulain alaiset velvollisuudet on täytetty. Voxtel Finland Oy tarjoaa työvoiman rekisteröinti- ja integrointipalveluita myös muille kuin tilaajavastuulain alaisille toimialoille. Ota yhteyttä konsulttiimme, niin selvitämme Teidän yrityksen tarpeet.